Ansalb0012.jpg

Bläsgås – Anser albifrons – Greater White-fronted Goose

Ansalb0012.jpg