Ansalb0015B.jpg

Bläsgås – Anser albifrons – Greater White-fronted Goose

Ansalb0015B.jpg