Ansalb2844.jpg

Bläsgås – Anser albifrons – Greater White-fronted Goose

Ansalb2844.jpg