Ansans0007.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans0007.jpg