Ansans0024.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans0024.jpg