Ansans0031.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans0031.jpg