Ansans0038.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans0038.jpg