Ansans0662.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans0662.jpg