Ansans1113.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans1113.jpg