Ansans6491.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans6491.jpg