Ansans6919.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans6919.jpg