Ansans7667.jpg

Grågås – Anser anser – Greylag Goose

Ansans7667.jpg