Merser0011B.jpg

Småskrake – Mergus serrator – Red-breasted Merganser

Merser0011B.jpg