Merser0017.jpg

Småskrake – Mergus serrator – Red-breasted Merganser

Merser0017.jpg