Merser0030B.jpg

Småskrake – Mergus serrator – Red-breasted Merganser

Merser0030B.jpg