Merser0037.jpg

Småskrake – Mergus serrator – Red-breasted Merganser

Merser0037.jpg