Merser4923B.jpg

Småskrake – Mergus serrator – Red-breasted Merganser

Merser4923B.jpg