Mermer0002.jpg

Storskrake – Mergus merganser – Goosander

Mermer0002.jpg