Mermer0014.jpg

Storskrake – Mergus merganser – Goosander

Mermer0014.jpg