Mermer0016.jpg

Storskrake – Mergus merganser – Goosander

Mermer0016.jpg