Mermer0022B.jpg

Storskrake – Mergus merganser – Goosander

Mermer0022B.jpg