Mermer0034.jpg

Storskrake – Mergus merganser – Goosander

Mermer0034.jpg