Mermer0036.jpg

Storskrake – Mergus merganser – Goosander

Mermer0036.jpg