Mermer3861.jpg

Storskrake – Mergus merganser – Goosander

Mermer3861.jpg