Denmin1839

Mindre hackspett – Dendrocopos minor – Lesser Spotted Woodpecker

Denmin1839