Denmin9272B.jpg

Mindre hackspett – Dendrocopos minor – Lesser Spotted Woodpecker

Denmin9272B.jpg