Denmaj0808B

Större hackspett – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker

Denmaj0808B