Denmaj3802B

Större hackspett – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker

Denmaj3802B