Denmaj3813B

Större hackspett – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker

Denmaj3813B