Denmaj9228B

Större hackspett – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker

Denmaj9228B