Denmaj9391B.jpg

Större hackspett – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker

Denmaj9391B.jpg