Denmaj9398B.jpg

Större hackspett – Dendrocopos major – Great Spotted Woodpecker

Denmaj9398B.jpg