Riprip4880B

Backsvala (till vänster) – fågeln till höger är en hussvala – Riparia riparia & Delichon urbicum – Sand Martin (to the left) – the bird to the right is a House Martin

Riprip4880B