Delurb4882B

Hussvala (till höger) – fågeln till vänster är en backsvala – Delichon urbicum & Riparia riparia – House Martin (to the right) – the bird to the left is a Sand Martin

Delurb4882B