Haeost0002.jpg

Strandskata – Haematopus ostralegus – Eurasian Oystercatcher

Haeost0002.jpg