Haeost2455.jpg

Strandskata – Haematopus ostralegus – Eurasian Oystercatcher

Haeost2455.jpg