Haeost7825B.jpg

Strandskata – Haematopus ostralegus – Eurasian Oystercatcher

Haeost7825B.jpg