Haeost7908.jpg

Strandskata – Haematopus ostralegus – Eurasian Oystercatcher

Haeost7908.jpg